Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

RECERTIFIKAČNÍ AUDITPostup
recertifikačního auditu

Recertifikační audit musí být proveden do ukončení platnosti certifikátu.

➢ příprava auditu (posouzení dokumentace, zaslání plánu auditu)

➢ recertifikační audit v místě klienta

➢ ověření přijatých opatření z dozorového auditu

➢ ověření přijatých opatření z dozorového auditu

➢ vydání nového certifikátu s platností na 3 roky

Recertifikační audit je naplánován a proveden s cílem vyhodnotit trvalé plnění všech požadavků příslušné normy týkající se systému managementu nebo jiného normativního dokumentu. Účelem auditu je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace.

Rozsah recertifikace

Kontrola celkové účinnosti systému managementu z pohledu interních a externích změn a jeho trvalé platnosti a vhodnosti, co se rozsahu certifikace týká.

Zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosažení politiky a cílů organizace.

Prokázání osobní angažovanosti (závazků) udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu za účelem zvýšení celkové výkonnosti