Certifikační orgán CS group, spol. s r.o. byl založen v roce 2017 a navazuje na dlouholetou činnost dvou certifikačních orgánů, působících v České a Slovenské republice od roku 2009. Z důvodu zvyšujících počtů zákazníků na Slovensku došlo k fúzi obou společností a byla založena nová společnost CS group, spol. s r.o. s cílem navázat na certifikační činnost obou firem a poskytnout zákazníkům kvalitní a komfortní služby v oblasti certifikace.

Certifikační orgán CS group, spol s r.o. poskytuje certifikace podle evropských standardů řady norem ISO, HACCP, GLOBAL GAP a mnohé další v širokém portfoliu oborů jako jsou stavebnictví, kovovýroba, zemědělství, potravinářství, chemický průmysl, zdravotnictví a v dalších výrobních a obchodních odvětvích.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu vykonává odborné činnosti v oblasti posuzování shody a certifikace systémů managementu na základě požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016: „Posuzování shody – požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu“.

Certifikační orgán CS group poskytuje služby v této oblasti jako tzv. třetí strana, která nezávisle a nestranně posuzuje a certifikuje systémy managementu kvality, systémy managementu BOZP, systémy environmentálního managementu, procesy ve svařování, bezpečnost informací a další podle relevantních norem a všech doplňkových dokumentů, které jsou požadovány. Certifikační orgán neposkytuje poradenství v oblasti systémů managementu.

Ve svých postupech certifikační orgán vychází zejména z následujících zásad:

  • Nestrannost
  • Odborná způsobilost a odpovědnost pracovníků
  • Důvěrnost a bezpečnost informací

Systém managementu je příslušný systém řízení uplatňovaný organizací – žadatelem o certifikaci dle požadavků relevantní normy (specifikace). Výsledkem jeho posouzení odborníky naší společnosti je pak certifikační dokument – certifikát uvádějící, že systém managementu organizace vyhovuje specifikovaným normám a všem relevantním doplňkovým dokumentům.

 Organizační struktura CS group (zašleme na vyžádání)
 Závazek nestrannosti (zašleme na vyžádání)
 Politika kvality (zašleme na vyžádání)
 Základní informace (zašleme na vyžádání)