Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

ISO 14001

Historie normy ISO 14001 

Historie normy stejně jako u normy ISO 9001 do 80. let, kdy zejména v Západní Evropě a USA se začaly zpřísňovat zákony týkající se omezování emisí z průmyslové výroby.

Požadavek na udržení emisních limitů pod kontrolou byl iniciačním impulsem vzniku všeobecné normy, která by řídila systém výroby podniku tak, aby dostál svým závazkům vůči životnímu prostředí.

Dokonce v 90. létech v některých zemích měl podnik se zavedeným systémem podle ISO 14001
(nebo EMAS) jiný „vztah“ s kontrolními orgány než ostatní.

V současné době ať již z interní potřeby mít pod kontrolou emise nebo z prestižních důvodů tvoří certifikace podle ISO 14001 téměř 15% a jedná se o druhou „nejpopulárnější“ normu.Princip normy
ISO 14001

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (například splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody normy
ISO 14001

➣ Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí.

➣ Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí.

➣ Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality.

➣ Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik.

➣ Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků.

➣ Úspora energií a materiálových zdrojů.