Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

ISO 45001

Historie normy ISO 45001

ISO 45001 byla vydána 12. března 2018 a je novým mezinárodním standardem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Vydání normy ISO 45001 v roce 2018 je za poslední dobu pravděpodobně nejvýznamnější událostí pro manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato nová norma, která v průběhu 3 let nahradí OHSAS 18001, se řídí přístupem jiných systémů řízení jako jsou ISO 14001 a ISO 9001 a má zvýšený důraz na závazek managementu, zapojení pracovníků a řízení rizik.


Princip normy
ISO 45001

ISO 45001 specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a poskytuje návod a postupy, které organizacím umožňují vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP. ISO 45001 je platná pro všechny organizace na celém světě bez ohledu na jejich velikost, typ nebo předmět činnosti.

Výhody normy 
ISO 45001

➣ zlepší zaměstnaneckou politiku firmy

➣ rozvine identifikaci právních a jiných požadavků

➣ zlepší cíle

➣ zvýší povědomí zaměstnanců o BOZP

➣ zvýší právní způsobilost

➣ dodá vám prostředky potřebné na podporu systému

➣ zajistí monitorování, měření a analýzu výkonu a zlepšování BOZP

Struktura ISO 45001 je založena na příloze, která má je rámcem používaným v jiných normách systému řízení ISO, což usnadňuje a zefektivňuje implementaci integrovaných systémů.

Závazek managementu: ISO 45001 vyžaduje organizační začlenění OHSAS do celkového systému řízení organizace, což vyžaduje, aby vedení převzalo silnější vedoucí úlohu v oblasti BOZP.

Zapojení pracovníků: ISO 45001 vyžaduje školení a vzdělávání zaměstnanců za účelem identifikace rizik a vytvoření efektivního programu bezpečnosti s cílem zapojení širší účasti zaměstnanců.