Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

PŘIHLÁŠKA CERTIFIKACE


Obsah přihlášky

V PŘIHLÁŠCE JE SPECIFIKOVÁNO:
➣ požadovaný rozsah certifikace (předmět činnosti k certifikaci)


➣ obecná charakteristika klienta (např. název, adresa provozovny, kontaktní osoba atd.)


➣ obecné informace podstatné pro oblast požadované certifikace týkající se klienta, jako jsou jeho činnosti, lidské a technické zdroje, funkce a vztah k nadřízené společnosti, pokud existují.


OUTSORCOVANÉ PROCESY: 
➣ normy, podle kterých chce být klient certifikován


➣ informace týkající se využití poradenství vztahujícího se k systémům managementu


➣ přílohy k žádosti (např. výpis z OR nebo ŽL)


Po zaslání vyplněného formuláře na certifikační organizacin. (dále je CO) provede vedoucí CO přezkoumání žádosti. V případě kladného posouzení je klientovi zaslána cenová nabídka nebo přímo návrh smlouvy o certifikaci (dle dohody).

Společnost již byla dříve certifikována

JE TŘEBA PROVĚŘIT:
➣ zprávu z předešlého auditu a vystavený certifikát (je-li ještě v platnosti)
➣ důvod zájmu o převod
➣ zda je systém průběžně udržován

V případě prvotního certifikačního auditu se výše uvedené informace o převodu neprověřují.

Dalším krokem je uzavření smlouvy o certifikaci. Po vzájemném podpisu smlouvy, vedoucí CO jmenuje tým auditorů s ohledem na daný obor činnosti klienta a požadovanou normu/y. V úvahu musí být vzaty i další náležitosti při rozhodování o velikosti a složení týmu auditorů. Na základě těchto kritérií je vystaven záznam Jmenování auditorů, který je zaslán klientovi i jmenovaným auditorům 2 týdny před plánovanou kontrolní činností.

Jmenovaný vedoucí auditor/týmu auditorů si dohodne s klientem termín auditu a oznámí ho na CO.

Vedoucí auditor/týmu auditorů stanoví a vypracuje Plán auditu. Plán auditu musí být klientovi, jmenovaným auditorům a CO zaslán minimálně 1 týden před termínem auditu, jeli to reálné.

Žadatel, u kterého CO bude provádět audit, může vznést k Plánu auditu připomínky (e-mailem, poštou nebo osobně) max. 3 dny před auditem, jinak se plán považuje za schválený.