Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

HACCP

Historie normy HACCPSystém HACCP byl poprvé navržen a aplikován na žádost NASA v 60. létech 20. století v USA s cílem předcházet alimentárním nemocem astronautů. Princip normy
HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění, stanovuje, aby provozovatel potravinářského podniku měl vytvořen a zaveden jeden nebo více stálých postupů vycházející ze zásad systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů.

Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Výhody normy
HACCP

➣ Provedení analýz nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické)

➣ Stanovení kritických kontrolních bodů

➣ Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod

➣ Sledování zvládnutého stavu v kritických bodech

➣ Stanovení nápravného opatření pro každý kritický bod

➣ Stanovení ověřovacích postupů

➣ Vypracování dokumentace a vedení záznamů