Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

ISO 9001

Historie normy ISO 9001 

Vznik systému řízení kvality má svůj původ ve 20. letech minulého století, kdy s rozšířením sériové výroby vznikal požadavek na zavedení systému, který by udržel neměnnou kvalitu výroby a aniž by byl testován každý výrobek.

První publikované zásady se objevily po druhé světové válce, ale přístup byl rozdílný v závislosti na teritoriu (USA. Evropa, Japonsko) i podle jednotlivých korporací.

Samotná norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. létech, kdy se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi. Zatímco na přelomu roku 2000 pocházelo více než 60% certifikovaných společností z Evropy, dnes většinu certifikátů drží firmy z Asie.

Princip normy
ISO 9001

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své činnosti a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu, reagovat rychle na měnící se požadavky zákazníků. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.


Výhody
 normy
ISO 9001

➣ Udržení stálé vysoké úrovně realizačního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům.

➣ Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů.

➣ Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů a zaměstnanců.
➣ Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti.

➣ Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě, družstev a dalších investorů.

➣ Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.

➣ Vytvoření systému pružně reagujícího na změny
požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)celé firmy.

➣ Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů a investorů
Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé firmy.