ON-LINE

26 Bře, 2020
Z důvodu opatření pandemie COVID-19, jsme pro vás v případě zájmu vytvořili zabezpečený vstup. O přístup si můžete zažádat na email info@csgroup.sk nebo telefonicky +420 771 200 327. Hesla vám budou ...
K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití, s účinností od 01.04.2019. Tato norma k 01.04.2019 zruší a nahradí předchozí vydání normy ČSN EN ...
Ke dni 01.10.2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018. Norma ČSN ISO 45001:2018 je náhradou dosud ...
Již dlouhou dobu očekávaná revize normy ISO 9001 byla schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci 15.09.2015. Ve formě ČSN tedy očekáváme nový standard závazný pro Českou republiku již za půl roku. Nově řazení do 10-ti ...