Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
+420 771 200 327
info@csgroup.sk

DOZOROVÝ AUDIT

Plán dozorového auditu

➢ udržování systému, tj. interní audit, přezkoumání vedením organizace, preventivní opatření a opatření k nápravě

➢ přezkoumávání přijatých opatření při odstraňování neshod zjištěných během posledního auditu

➢ průběžná kontrola účinnosti systému managementu s ohledem na dosahování cílů

➢ postup plánovaných činností zaměřených na trvalé zlepšování fungování systému

➢ přezkoumání všech změn

Kdy probíhá dozorový audit 

Dozorový audit probíhá v pravidelných intervalech v druhém a třetím roce po certifikaci. Dozorové audity se provádějí v době platnosti certifikátu. První dozorový audit musí být realizován do jednoho roku od ukončení prvotního certifikačního auditu.