Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu ...
K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, s účinností od 01.04.2019. Tato norma k 01.04.2019 zruší a nahradí předchozí vydání normy ČSN EN ...
Ke dni 01.10.2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018. Norma ČSN ISO 45001:2018 je náhradou dosud ...
Již dlouhou dobu očekávaná revize normy ISO 9001 byla schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci 15.09.2015. Ve formě ČSN tedy očekáváme nový standard závazný pro Českou republiku již za půl roku. Nově řazení do 10-ti ...