PROCESNÍ AUDITY

Nabízíme tyto varianty procesních auditů:

Varianta „A“
Rychlý procesní audit – strukturovaný dotazník zjišťující hrubý stav organizace z nejvyšší úrovně a definující základní nápravná opatření.
Doba vyhotovení: do 1 měsíce
Cena: dle nabídky

Varianta „B“
Základní procesní audit – jedná se již o klasický audit ve všech požadovaných oblastech, modelování však bude prováděno v každé ze zkoumaných oblastí jen na nejvyšší úrovni popisu, vznikne základní mapa procesů, budou identifikovány problémové oblasti ke zlepšování, vytvořena zpráva o auditu.
Doba vyhotovení: 2 měsíce
Cena: dle nabídky

Varianta „C“
Optimální procesní audit – audit vytvořený specificky pro potřeby přípravy projektu do „výzvy 31“ – jedná se o klasický procesní audit, který bude zkoumat všechny požadované oblasti, bude vytvořena procesní mapa na nejvyšší úrovni, procesy budou rozděleny do skupin podle kvality jejich provádění, procesy u nichž budou indikovány významné nedostatky, budou dále rozpadnuty na nižší úrovni (vytvořen detailnější model), bude vytvořen strukturovaný návrh vylepšení stávajících procesů a doplnění procesů chybějících, navíc bude doporučen seznam expertů do přípravy návazného projektu v rámci „výzvy 31“.
Doba vyhotovení: 3 měsíce
Cena: dle nabídky

Varianta „D“
Kompletní procesní audit – jedná se o variantu 3 rozpracovanou pro všechny identifikované procesy až do druhé úrovně
Doba vyhotovení: 4 měsíce
Cena: dle nabídky

Proč si vybrat právě nás?
Máme zkušenosti v
oblasti projektového, procesního a strategického řízení.  Naše úspěchy v oblasti školení dokládá přes 100 úspěšně zorganizovaných seminářů s více než 500 proškolenými účastníky.

Máme zkušené lektory a konzultanty. Naši pracovníci jsou renomovanými odborníky s mnohaletou zkušeností. Kromě výuky na seminářích se věnují plánování, vedení a realizaci skutečných projektů, strategickému a procesnímu řízení ve firmách, na úřadech i v neziskových organizacích, proto umí teoretické znalosti demonstrovat na příkladech z praxe.