POSTUP RECERTIFIKAČNÍHO AUDITU

Recertifikační audit musí být proveden do ukončení platnosti certifikátu.

  1. příprava auditu (posouzení dokumentace, zaslání plánu auditu)
  2. recertifikační audit v místě klienta
  3. ověření přijatých opatření z dozorového auditu
  4. zpráva z recertifikačního auditu, hodnocení, přezkoumání
  5. vydání nového certifikátu s platností na 3 roky

Recertifikační audit je naplánován a proveden s cílem vyhodnotit trvalé plnění všech požadavků příslušné normy týkající se systému managementu nebo jiného normativního dokumentu. Účelem auditu je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace.

  • celkovou účinností systému managementu z pohledu interních a externích změn a jeho trvalé platnosti a vhodnosti, co se rozsahu certifikace týká
  • prokázáním osobní angažovanosti (závazků) udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu za účelem zvýšení celkové výkonnosti
  • zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosažení politiky a cílů organizace.