POSTUP DOZOROVÉHO AUDITU

Dozorový audit probíhá v pravidelných intervalech v druhém a třetím roce po certifikaci. Dozorové audity se provádějí v době platnosti certifikátu. První dozorový audit musí být realizován do jednoho roku od ukončení prvotního certifikačního auditu.

 1. příprava auditu (posouzení dokumentace, zaslání plánu auditu)
 2. dozorový audit v místě klienta
 3. ověření přijatých opatření z předchozího auditu
 4. zpráva z dozorového auditu, hodnocení, přezkoumán

Program dozorového auditu obsahuje:

 • udržování systému, tj. interní audit, přezkoumání vedením organizace, preventivní opatření a opatření k nápravě
 • přezkoumání přijatých opatření při odstraňování neshod zjištěných během posledního auditu stížnosti
 • účinnost systému managementu s ohledem na dosahování cílů certifikovaného klienta
 • postup plánovaných činností zaměřených na trvalé zlepšování fungování systému
 • trvalé provozní řízení
 • přezkoumání všech změn
 • používání značek.