Ke dni 01.10.2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Norma ČSN ISO 45001:2018 je náhradou dosud platné normy ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky.

V termínu od 12.03.2020 by již měly všechny dozorové a recertifikační audity systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) probíhat podle normy ČSN ISO 45001:2018 z důvodu, že přechodné období pro migraci na novou normu končí 12.03.2021.

Pokud by k tomu nedošlo, může být přeposouzení zavedení požadavků nové normy certifikačním orgánem provedeno v rámci mimořádného dozorového auditu do termínu 12.03.2021.

Certifikační audity SMBOZP již musí být po 12.03.2020 prováděny podle normy ČSN ISO 45001:2018.